PODPORA PRODEJE VAŠEHO VOZU CEBIA REPORT - Popis služby

Chcete získat objektivní informace, které zvýší důvěryhodnost Vašeho vozidla při prodeji? Využijte naší exkluzivní spolupráce s největším českým inzertním portálem Sauto.cz.

                   

Vytvořte si OSVĚDČENÍ Cebia REPORT a poskytněte ho zájemcům o Vaše auto!

Co je Cebia REPORT

  • Je to jediný nástroj na trhu, který umožňuje zkontrolovat stav tachometru, provést kontrolu v databázi odcizených vozidel, závazků u leasingových společností, kontrolu správnosti VIN, kontrolu roku výroby (všechny druhy prověřovaných informací jsou zde)
  • Cebia REPORT pozitivně hodnotí ta vozidla, u nichž je známá jejich historie
  • Vozidla s prokázanou a nezávadnou historií je tak možno zvýhodnit před vozidly s historií neprůkaznou nebo s pozitivní lustrací (např. se stočeným tachometrem)
  • Výsledkem prověření je vystavení OSVĚDČENÍ Cebia REPORT, které si on-line vytvoříte v systému AUTOTRACER za 499 Kč
  • Celkový stav vozidla je vyjádřen hodnocením v podobě počtu hvězdiček (0–5)

Zadejte VIN svého vozu a můžete si ZDARMA ověřit dostupné informace o Vašem vozidle a vytvořit si Cebia REPORT

Proč je důležité nabízet Vaše vozidlo s OSVĚDČENÍM Cebia REPORT?

Vyčleníte se tak z řady nabízených závadných vozidel a zvýšíte tak své šance na prodej svého auta až trojnásobně.

  • 35 % odcizených vozidel je předěláno a vráceno zpět na trh!
  • 42 % vozidel má upravený stav tachometru
  • 18 % vozidel je závadových – mají negativní výsledek při fyzické nebo dokladové prověrce Cebia
  • 20 % vozidel je omlazeno, tzn., mají zfalšovaný rok výroby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cebia, spol. s r. o.,   Vás tímto jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), informuje o tom, že veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání společnost Cebia, spol. s r.o., a to na dobu neurčitou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněn/a k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na Vaši ochranu.

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a náležitě informován/a o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813