CEN/TC 278/WG14

After Theft Systems for Vehicle Recovery

Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel

 

Vážení návštěvníci www stránek Cebia, spol. s r.o., právě jste se dostali na oficiální stránky věnované problematice pokrádežových systémů tedy After Theft Systems for Vehicle Recovery. Tato část www stránek Cebia, spol. s r.o. bude plně věnována problematice WG14 a právě zde najdete všechny potřebné informace o standardizaci tzv. pokrádežových systémů. Pokrádežové systémy jsou systémy, jejichž účinnost začíná v okamžiku odcizení motorového vozidla, do kterého byly namontovány (jedná se např. o lokační systémy, identifikační systémy ad.).

Cebia, spol. s r.o., oficiální zástupce ČR v CEN/TC278/WG14 se od samého počátku práce této skupiny (od června 1996) aktivně podílí na činnosti pracovních skupin řešících problematiku standardizace uvedených systémů. Důležitost naší účasti v CEN/TC278/WG14 lze spatřovat i v tom, že Česká republika se stala vedle 15 zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu devatenáctou členskou zemí CEN - prvním členem z bývalých východoevropských zemí.

Cebia, spol. s r.o., gestor WG14 v ČR si dovoluje využít této cesty k oslovení návštěvníků našich stránek, které problematika pokrádežových systémů zajímá a nabízí jim stát se členy NAT/ WG14 (národního aplikačního týmu). Cílem činnosti NAT je zvýšení informovanosti široké odborné veřejnosti o všech dokumentech i novinkách projednávaných skupinou CEN/TC278/WG14, jakož i hájení zájmů českých výrobců pokrádežových systémů při vytváření příslušných standardů v oblasti CEN/TC278/WG14.

CEN Committee de European Normalisation (Evropská komise pro standardizaci se sídlem v Paříži)
TC278 Technická komise 278 pro problematiku dopravní telematiky, pod kterou byla zařazena i pracovní skupina WG14
WG14 Pracovní skupina 14 - problematika pokrádežových systémů - After Theft Systems for Vehicle Recovery
NAT/WG14 Český národní aplikační tým pracovní skupiny WG14
TNK136 Technická komise 136 pro dopravní telematiku

 

Dokumenty zpracovávané CEN/TC278/WG14:

WI14.3 - Common Status Message Elements  wg14.3-common-status-jan2004v2.pdf (200 kB)

WI14.4 - Short Range Interface/System Requirements wg14.4-sr-interface-syst-jan2004v2.pdf (341 kB)

WI14.5 - Long Range Interface/System Requirements  wg14.5-lr-interface-jan2004v2.pdf (230 kB)

WI14.6 - Messaging Interface   wg14.6-message-interfacejan2004v2.pdf (230 kB)

WI14.7 - Reference Architecture & Terminology  wg14.7-ref-architecture-terminology-jan2004.pdf (217 kB)

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813