IAATI

Logo IAATIThe International Association of Auto Theft Investigators

 

Mezinárodní organizace vyšetřovatelů krádeží motorových vozidel IAATI byla založena v roce 1952 v USA pro zefektivnění a zkvalitnění komunikace mezi profesionálními vyšetřovateli krádeží motorových vozidel v USA. Členská základna IAATI se velmi rychle rozvíjela a v současné době sdružuje více než 3.500 členů ve více než 50 státech světa.

V roce 1990 byla vytvořena evropská sekce IAATI (European Branch), jako jedna z prvních sekcí mimo teritorium USA. Současně vznikaly i sekce v Austrálii a Jižní Africe. Velké rozdíly v pojetí činnosti IAATI ve Velké Británii a zbytku Evropy, jakož i odlišné podmínky automobilové kriminality zapříčinily, že na výročním semináři evropské sekce IAATI v Helsinkách, v září 2000, došlo k návrhu rozdělení této sekce na sekci anglickou (United Kingdom Branch of IAATI) a novou evropskou sekci (European Branch of IAATI), která sdružuje pouze členy kontinentální části Evropy.

Cebia, spol. s r.o. prostřednictvím ředitele zahraničního oddělení ing. Vlastimila FRIČE se stala členem IAATI již na výročním semináři v Madridu v roce 1996. Po pětiletém aktivním členství byl ing. Vlastimil FRIČ zvolen na historicky prvním výročním semináři nové evropské sekce IAATI, konaném v Lyonu ve dnech 19.-21.11.2001 do pozice jednoho z ředitelů výkonného výboru evropské sekce IAATI, jako vůbec první zástupce země mimo EU. Tímto aktem bylo oceněno renomé našeho zástupce, jakož i dobré jméno a serióznost, kterou Cebia, spol. s r.o., v zahraničí má.

V rámci evropské sekce IAATI se jeví největší předností vzájemná spolupráce privátního a státního sektoru, neboť členy sekce jsou jak osoby z privátní sféry, tak policisté, vyšetřovatelé, či vyšetřující soudci. Již dnes je velmi dobře známa skutečnost, že kriminalita v oblasti krádeží motorových vozidel není pouze věcí represivních složek státu, ale naopak aktivní součinností těchto složek s privátními organizacemi (pojišťovny, leasingové společnosti, privátní vyšetřovatelé ad.) může být dále na jedné straně snižován počet odcizených motorových vozidel a na straně druhé zvyšován počet nalezených odcizených vozidel. Navíc velmi aktivní roli v poslední době začíná hrát i Interpol, který v součinnosti s IAATI organizoval v roce 2001 výroční seminář evropské sekce IAATI v Lyonu. Od tohoto roku jsou výroční semináře IAATI organizovány pod záštitou této mezinárodní prestižní organizace.

Interpol převzal záštitu i nad výročním seminářem v roce 2003, organizací kterého byla poctěna Cebia, spol. s r.o. Tato prestižní a pro Českou republiku ojedinělá akce přilákala více než 220 odborníků na problematiku krádeží motorových vozidel prakticky z celého světa. Akce umožnila prezentovat zkušenosti, znalosti a úspěchy českým specialistům na automobilovou kriminalitu a zároveň všem seriózním odborníkům dala možnost vstoupit do řad Evropské sekce IAATI.

Členem evropské sekce IAATI nemůže být automaticky každá osoba, jejíž činnost v privátní či státní sféře probíhá na poli boje s krádežemi motorových vozidel, ale pouze osoby renomované a seriózní, splňující kritéria etického kodexu člena IAATI, a za které se navíc zaručí dva již stávající členové výkonného výboru evropské sekce IAATI.

Cebia, spol. s r.o., si klade za cíl v rámci své aktivní činnosti ve výkonném výboru evropské sekce IAATI, rozvíjet členskou základnu v České republice a na Slovensku, a dále směrem na východ. Začlenit tato teritoria do aktivní součinnosti se zeměmi EU a přiblížit organizaci a strukturu spolupráce privátních organizací se státní správou v oblasti boje s krádežemi motorových vozidel v těchto zemích modelům již dávno fungujícím v EU. Zvláštní důraz pak budeme klást na vytvoření a dodržování přísných kritérií pro vstup nových členů, protože bohužel značné procento subjektů - potencionálních členů evropské sekce IAATI - nesplňuje kritéria serióznosti, ani kritéria etického kodexu člena IAATI, a bohužel navíc ještě často podporuje negativní rysy ve spolupráci privátních organizací s represivními složkami státní správy. Bohužel velkou překážkou pro některé seriózní potenciální členy je komunikační jazyk IAATI - angličtina, jejíž překonání si vyžádá nějaký čas.

Přes uvedené překážky věříme, že členství v evropské sekci IAATI se stane prestižní záležitostí a naší činností chceme udělat vše pro zvýšení prestiže IAATI v České republice i v ostatních zemích Evropy.

Zorganizováním prestižního setkání členů evropské sekce IAATI v roce 2003 byla poctěna právě Cebia, spol. s r.o.

Závěry výročního semináře Praha 2003:

česky       conclusion.pdf (112 kB)
originál    conclusion_en.pdf (86 kB)

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813