CebiGlass GT

CebiGlass GT je služba, pomocí které lze na základě identifikace vozidla dle VIN stanovit náklady na výměnu čelního skla identifikovaného vozidla 

  • Webové služby CebiGlass GT slouží k identifikaci čelního skla a výpočtu výše nákladů na výměnu čelního skla u osobních a lehkých užitkových vozidel
  • Webová aplikace CebiGlass GT umožňuje interaktivně ve webovém prohlížeči identifikovat vozidlo na základě VIN nebo na základě ručního vyhledání ve stromu vozidel a následně dále určit výši nákladů na výměnu čelního skla u osobních a lehkých užitkových vozidel
  • Pro potřeby autoskloservisů je webová aplikace integrována do webové komunikační platformy CebiCom

Hlavními výhody služby CebiGlass GT:

  • zefektivnění (automatizace) procesu stanovování pojistných částek při uzavírání připojištění čelních skel
  • odstranění rizika vzniku podpojištění při ručním zadávání parametrů vozidla
  • jednoznačná identifikace vozidla umožňuje bezchybné nastavení pojistných podmínek pro konkrétní vozidla
  • exaktnost parametrů vozidel, které uživatel získává pomocí aplikace, umožňuje vytvářet skupiny vozidel dle celé řady parametrů (skla se senzory, termická skla apod.) a následně těmto vozidlům přidělovat individuální pojistně matematické parametry
  • nasazení aplikace na webových portálech s nabídkami pojišťoven umožní plně rozvinout základní principy využívání webových služeb – JEDNODUCHOST, PŘESNOST, RYCHLOST

Vseobecne podminky CebiGlass GT.pdf (221 kB)

Pokud máte zájem o využívání systému CebiGlass GT, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Zadejte svoje kontaktní údaje, naši pracovníci Vás budou co nejdříve kontaktovat:

Vyplňte jméno nebo název společnosti
Vyplňte e-mail ve správném formátu
Vyplňte telefon ve správném formátu
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů

* označené položky je povinné vyplnit

Úvod Služby partnerům CebiGlass GT

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cebia, spol. s r. o.,   Vás tímto jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), informuje o tom, že veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání společnost Cebia, spol. s r.o., a to na dobu neurčitou.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů jste oprávněn/a k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkajícím se Vaší osoby a na Vaši ochranu.

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a náležitě informován/a o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu souhlasíte.

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813