Fyzická prohlídka vozidla VINTEST - popis služeb

Chcete mít 100% jistotu, že auto není nelegálně předělané? Bez prověření riskujete jeho odebrání bez náhrady a vrácení původnímu majiteli! V případě, že vozidlo bylo ilegálně sestavené z více částí havarovaných nebo kradených automobilů, pravděpodobně navíc nesplňuje základní požadavky na bezpečnost provozu. 

Že se jedná o časté podvody a riziko je vysoké je zřejmé i z výsledků policejní akce Čistka - více v reportáži ČT.

Co je služba VINTEST?

 • VINTEST je komplexní kontrola původnosti identifikátorů vozidla s cílem ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla
 • Technologie je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky
 • Poskytujeme 100% garanci výsledku provedené kontroly

U Vašeho vozidla provedeme:

 • podrobnou vizuální kontrolu viditelných i skrytých identifikátorů vozidla
 • kontrolu, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu („technický průkaz“, původní „zahraniční technický průkaz“) odpovídají údajům na vozidle
 • pořízení digitální fotodokumentace a klasifikace stop poškození na vozidle
 • měření tloušťky laku
 • zkoumání svarů na vozidle a jejich plastové ochrany
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých kategorií) hodnocení identifikátorů
 • on-line centrální archivaci získaných dat o vozidle
 • vystavení Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST

Nechte si auto prověřit od expertů z Cebia! Poskytujeme každému zákazníkovi, jehož vozidlo po provedení služby VINTEST splňuje „Kategorii A“, 100% garanci výsledku provedené kontroly. V případě, že by přesto policie v budoucnu takovéto vozidlo zajistila a nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, potom Cebia uhradí vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.

Mohlo by Vás zajímat:

 • Od roku 1990 bylo velmi snadné uvést v ČR do provozu vozidlo s pozměněnými identifikátory, neboť příslušné státní orgány nekontrolovaly přihlašovaná vozidla s ohledem na jejich detailní identifikaci. Na silnicích v naší zemi se pohybuje až 500.000 závadových vozidel, která byla prodána nic netušícím občanům spolu s falešnými doklady, nebo doklady „pravými“, ale padělanými identifikátory.
 • Nejmarkantnějším dokladem o účelnosti služby VINTEST je statistika ukazující, že až 20 vozidel ze 100, vykazuje známky pozměnění identifikátorů, případně falšování dokladů, anebo další správní a registrační nedostatky.
 • Výňatek z novelizace zákona 56/2001 o podmínkách provozu na pozemních komunikacích platné od 1. 7. 2006:

§ 83 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

e) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč

§ 83a Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

g) jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. g) se uloží pokuta do 5 000 000 Kč

Další doporučené služby ke komplexnímu prověření vozidla před nákupem:

Prověření v systému AUTOTRACER

Máte pochybnosti o skutečném stavu tachometru nebo roku výroby? Pokud je Vaše auto již registrováno v ČR, využijte on-line systém AUTOTRACER. Obratem zjistíte maximum důležitých informací o Vámi vybraném vozidle, jako je záznam stavu tachometru, ověření roku výroby, kontrola odcizení, kontrola leasingu, návod na kontrolu identifikátorů vozidla, servisní historie a řadu dalších informací.

Více informací

Ověření původu dovezeného vozu

Víte, odkud Vaše vybrané vozidlo pochází? Je auto opravdu z dané země? Nebylo odcizeno v zahraničí?

Nechte si od expertů z Cebia prověřit, zda a kdy bylo vozidlo v dané zemi registrováno, důvod ukončení registrace, poslední SPZ (RZ), zda nebylo odcizené a řadu dalších informací.

Více informací

Zadejte 17místné číslo VIN

Co je to VIN?

Vehicle Identification Numer – identifikační číslo vozidla. VIN je 17místný kód, který jednoznačně a jedinečně identifikuje vozidlo.

Kde najdu VIN?

1. VIN naleznete v dokladech k vozidlu

2. na vozidle - ražba

Nejčastější umístění je:

3. na vozidle -typový štítek

Typový štítek nejčastěji naleznete:

Příklady VIN:

TMADB51CAAJ087960
TMBJM25J6B3028795
WF0GXXGBBG7Y42388

Zadejte celé číslo OSVĚDČENÍ Cebia včetně všech pomlček

Jaké jsou druhy OSVĚDČENÍ Cebia?

OSVĚDČENÍ PROVIN
OSVĚDČENÍ VINTEST
OSVĚDČENÍ VINFOTO
OSVĚDČENÍ EUROVIN
OSVĚDČENÍ SOZ
OSVĚDČENÍ SBZ
OSVĚDČENÍ ROKVY
OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

Příklady čísel OSVĚDČENÍ Cebia:

PO-87363/97
VT-001A-05-00054-S
CR-001A-09-0000813